Poliittisen talouden tutkimuksen seura monipuolistaa kotimaista taloustutkimusta ja -keskustelua

Suomeen perustettiin kesällä 2013 uusi valtakunnallinen tieteellinen seura. Syyskuussa toimintansa virallisesti aloittaneen Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n tarkoituksena on edistää poliittisen talouden (political economy) tutkimusta Suomessa sekä tarjota uusia kanavia talouden poliittisille analyyseille.

–      Suomalaisissa yliopistoissa ei ole koskaan opetettu poliittista taloutta laajamittaisesti. Varsinaisen oppiaineen puuttumisesta huolimatta alan tutkimusta, opetusta ja asiantuntemusta löytyy monien tieteenalojen piiristä useista kotimaisista yliopistoista. Seuran tarkoituksena on yhdistää alan tutkimuksen ja opetuksen parissa toimivia ihmisiä sekä monipuolistaa kotimaista talouskeskustelua, kertoo seuran puheenjohtaja Ville-Pekka Sorsa Helsingin yliopistosta.

–      Seuran perustaminen on nuorten tutkijoiden aloite. Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäsenet ovat kaikki alle 40-vuotiaita ja toimivat eri puolilla Suomea. Seuran toiminnassa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen.

Seuran vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti Poliittinen talous aloittaa toimintansa vuoden 2013 aikana. Seura järjestää tieteellisiä ja laajemmalle yleisölle tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia sekä tarjoaa uusia kanavia tieteellisen tutkimuksen popularisoinnille.

–      Seuran perustajia yhdistää huoli talouden poliittisten lähtökohtien huonosta tuntemuksesta tutkimuksen parissa. Lisäksi monia yhdistää turhautuminen kotimaisen talouspoliittisen ja taloustieteellisen keskustelun kapeuteen, Sorsa arvioi.

–      Usein puhutaan esimerkiksi talouden politiikalle asettamista reunaehdoista. Talouden rakenteet ja käytännöt ovat kuitenkin poliittisia valintoja siinä missä kaikki muutkin yhteiskunnalliset asiat. Tämän unohtaminen poliittisessa retoriikassa voi olla tarkoitushakuista ja siten varsin ymmärrettävää. Valitettavan usein se unohtuu kuitenkin myös tutkijoilta, joilta odotetaan talouden laajaa ymmärrystä. Mielestämme kaikkien yhteiskuntatieteilijöiden olisi syytä tuntea talouden poliittisen analyysin peruslähtökohdat ja työkalut.

Lisätietoja:                                       

Ville-Pekka Sorsa, yhdistyksen puheenjohtaja

Email: ville-pekka.sorsa (ät) helsinki.fi

puh. 040-5571338

Vieritä ylös