Poliittinen talous –lehden teemanumero hoivan poliittisesta taloudesta on ilmestynyt!

Ketkä hoivaa tarjoavat ja minkälaista globaalia ja lokaalia eriarvoisuutta hoivaan liittyy? 

Millaisia kustannuksia biologinen uusintaminen aiheuttaa yhteiskunnalle ja yksilöille? 

Miten hoivan merkitys taloudelle ja yhteiskunnalle saataisiin näkyviin päätöksenteossa?

Poliittinen talous -lehden ajankohtainen Hoivan poliittinen talous -teemanumero (1/2022) tarjoaa näkemyksiä hoivaan poliittisena ja taloudellisena kysymyksenä. Teemanumero tarkastelee hoivaa biologisena uusintamisena, palkatta tehtävänä uusintavana työnä sekä palkkaa vastaan tehtävänä kotitaloustyönä. Lisäksi siinä käsitellään julkista hoivaa ja hoivapolitiikkaa. Teemanumero avaa feministisen poliittisen talouden tutkimuksen tarjoamia käsitteitä ja työkaluja hoivan, hoivapolitiikan ja niistä käytävän julkisen keskustelun analyysiin. 

Tutustu teemanumeroon Poliittinen talous -lehden verkkosivulla: https://journal.fi/poliittinentalous/issue/view/8027

Teemanumero, kuten koko lehti, on avoimesti luettavissa! 

Sisällys 

Pääkirjoitus 

Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo: Näkökulmia hoivan poliittiseen talouteen

Vertaisarvioidut artikkelit 

Annastiina Rajala-Vaittinen: Synnytinelinten poliittinen talous: Biologisen uusintamisen kustannuksista poliittisen talouden vaginaalisilla rajapinnoilla

Joni Jaakola: Vaivaisia vai harmaita panttereita? Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden turvaamisen seuraukset iäkkäiden hoivapalveluiden laatusuosituksissa

Merita Mesiäislehto, Lena Näre & Elisabeth Wide: Kotitaloustyön poliittinen talous ja moninaisen eriarvoisuuden muodot 

Anni Kangas: Jälkineuvostoliittolaista julmaa optimismia: Keskiaasialaisen siirtolaistyövoiman uusintamisesta 

Katsausartikkelit ja puheenvuorot 

Suvi Salmenniemi, Salome Tuomaala-Özdemir & Hanna Ylöstalo: Ikuiset talkoot: Uusintava työ arkipäivän utopioiden rakentamisessa 

Heini Kinnunen: Erotteluja purkaen kohti hoivaavaa taloutta 

Kirja-arviot  

Emmi Lamberg ja Heini Kinnunen: Työkaluja hoivan poliittisen talouden analyysiin 

Johan Wahlsten: Työväenluokka teräksestä

Vieritä ylös