Call for Papers: Oravanpyörä, keppi ja porkkana – Poliittisen talouden tutkimuksen kevätseminaari ja artikkelityöpaja

Call for Papers

Oravanpyörä, keppi ja porkkana – Poliittisen talouden tutkimuksen kevätseminaari ja artikkelityöpaja

Järjestäjä: Poliittisen talouden tutkimuksen seura & Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos

Aika: 17.–18.5.2018

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Poliittisen talouden tutkimuksen seura kutsuu kaikkia poliittisen talouden tutkimuksesta kiinnostuneita osallistumaan seuran jo perinteeksi muodostuneeseen kevätseminaariin. Vuoden 2018 kevätseminaari järjestetään Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa 17.–18.5. otsikolla Oravanpyörä, keppi ja porkkana. Kevätseminaarin ohessa järjestetään myös Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n vuosikokous.

Seminaarin tarkoituksena on tarkastella nykytaloutta oravanpyörän, kepin ja porkkanan metaforien avulla. Oravanpyörää käytetään tavallisesti vertauskuvana loputtomalle, itsetarkoitukselliselle ja/tai turhalta tuntuvalle toiminnalle. Keppi ja porkkana ovat puolestaan vertauskuvia, joilla kuvataan usein taloudellisia negatiivisia ja positiivisia kannustimia. Seminaarissa tarkastellaan, miten nykytaloutta voidaan kuvata, ymmärtää ja selittää näiden vertauskuvien tai niiden yksittäisten konnotaatioiden avulla. Seminaariin toivotaan esitelmiä mahdollisimman monilta tieteenaloilta ja tutkimusaloilta yhteiskuntatieteistä humanistisille aloille ja luonnontieteisiin.

Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia oravanpyöriä nykytaloudessa esiintyy? Millaista nyky-yhteiskunnassa esiintyvää toimintaa voidaan pitää oravanpyörämäisenä? Missä määrin nykytalous ja -yhteiskunta rakentuvat oravanpyörien varaan?
  • Millainen toiminta näyttää oravanpyörältä erilaisista näkökulmista? Miten talouteen liittyvää loputtomuutta, itsetarkoituksellisuutta ja turhuutta representoidaan?
  • Millaisten kannustimien varaan nykytalous rakentuu? Miksi yhteiskuntaa hallitaan juuri kannustimien avulla? Miten nykytalouden kannustimia kuvataan?
  • Kuka tai ketkä hallitsevat kannustimien avulla ja ketä?
  • Millaista taloutta kannustaminen tuottaa ja miksi?
  • Millaisia seurauksia oravanpyörillä, kepillä ja porkkanoilla on hyvinvoinnille, yhteiskunnallisten hyvien jakautumiselle ja yhteiskunnan kestävyydelle?
  • Miten oravanpyöriä ja kokemusta oravanpyörämäisyydestä voidaan vähentää? Mitä vaihtoehtoja kannustimilla hallitsemiseen on? Millainen talous ei sisällä oravanpyöriä, keppejä tai porkkanoita?
  • Millaisia poistumisia oravanpyörästä esiintyy? Miten poistumisia representoidaan? Miten ja miksi niistä haaveillaan? Millaisia poistuminen oravanpyörästä konkreettisesti tapahtuu tai voi tapahtua?
  • Millainen asema näillä metaforilla on talouden ja politiikan tutkimuksessa? Miten näillä metaforilla voidaan edistää tiedettä?

Oravanpyörän, kepin ja porkkanan aihepiirejä tarkastelevia esityksiä esitellään erityisesti seminaarin toisena päivänä (perjantai 18.5.). Seminaarin ensimmäinen päivä (torstai 17.5.) on omistettu artikkelityöpajalle, jossa esitellään ja kehitetään jo pidemmällä olevia artikkeli-ideoita ja -käsikirjoituksia. Artikkelityöpajaan otetaan vastaan mahdollisuuksien mukaan myös muita teemoja koskevia käsikirjoituksia, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi Poliittinen talous -lehdessä. Artikkelityöpajassa käsikirjoituksia kommentoivat muun muassa lehden toimituskunnan jäsenet. Seminaarin ensimmäisenä päivänä pidetään myös Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n vuosikokous.

Pyydämme halukkaita esitelmöijiä lähettämään 100-500 sanan mittaisen abstraktin 15.4.2018 mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.h.i.eskelinen@jyu.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa@hanken.fi). Lisätietoja seminaarista saa samoilta henkilöiltä. Toivomme seminaariin ennen kaikkea suomenkielisiä esitelmiä, mutta esitelmän voi halutessaan pitää myös englanniksi. Seminaariesitelmän pituus on n. 20-25 minuuttia. Abstraktin lähettämisen yhteydessä tulee ilmoittaa, haluaako lähettäjä osallistua artikkelityöpajaan, seminaariin tai mahdollisesti molempiin. Artikkelityöpajan osallistujien tulee lähettää käsikirjoitukset Ville-Pekka Sorsalle viimeistään viikkoa ennen työpajaa. Käsikirjoitukset jaetaan kommentoitavaksi kaikille työpajan osallistujille.

Abstraktien hyväksymisprosessissa annetaan etusija nais- ja muunsukupuolisille esitelmöijille. Julkisessa ja akateemisessa talouskeskustelussa miesten puhetila on ollut suhteettoman suuri ja Poliittisen talouden tutkimuksen seura pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan korjaamaan tätä vääristymää.

Kannustamme kaikkia seminaarin osallistujia kirjoittamaan esitelmänsä pohjalta suomenkielinen tieteellinen artikkeli (alkuperäisartikkeli, katsausartikkeli tai kirja-arvio) Poliittinen talous -lehteen. Lisätietoja lehdestä ja sen artikkelityypeistä löytyy lehden kotisivuilta (www.poliittinentalous.fi/lehti).

Vieritä ylös