Call for Papers: Omaisuuden ja omistuksen politiikka -kollokvio

Omaisuuden ja omistuksen politiikka -kollokvio kutsuu yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä osallistumaan keskusteluun omaisuuden ja omistuksen teemojen merkityksestä yhteiskuntatieteissä, politiikan teoriassa sekä poliittisessa aikalaiskeskustelussa.

Kollokvio järjestetään Jyväskylän yliopistolla perjantaina 11.12.2015. Kollokvio on osa valtio-opin tutkimuskurssia Modernin ajan taloushistoria. Kollokvion tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kollokvion tarkoituksena on pohtia laaja-alaisesti omaisuuden ja omistuksen merkitystä ja siihen toivotaan näkökulmiltaan erilaisia politiikka- ja yhteiskuntatieteellisiä sekä taloustieteellisiä esitelmiä. Täsmällisemmin kollokviossa pyritään syventymään esimerkiksi seuraaviin teemoihin: Mitä omistamisella ja omaisuudella tarkoitetaan tänään – miten asioita omistetaan ja mitä kaikkea on mahdollista omistaa? Keille omaisuus kertyy ja missä muodoissa? Minkälaisessa asemassa omaisuus ja omistaminen ovat olleet politiikan teorian klassikoissa eri aikakausina? Onko omaisuuden ja omistuksen käsitteissä, kategorioissa ja käytänteissä tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana?

Pyydämme halukkailta osallistujia lähettämään esitelmästään 100-300 sanan abstraktin Mikko Jakoselle (mikko.p.jakonen [at] jyu.fi) ja Joel Kaitilalle (joel.kaitila [at] gmail.com) 1.9.2015 mennessä. Lisätietoja kollokviosta voi tiedustella samoilta henkilöiltä. Esitelmien ohjemitta on n. 20-30min. Kollokvion pohjalta tullaan toimittamaan teemanumero (4-5 referee- tai katsausartikkelia) Poliittinen talous -lehteen keväällä 2016. Lisätietoja lehdestä, katso: http://poliittinentalous.fi/lehti

Vieritä ylös