Toiminta ja tarkoitus

Poliittinen taloustiede on perinteinen yhteiskuntatieteiden haara, jota on opetettu esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa jo yli kahdensadan vuoden ajan. Myös nykyaikainen taloustiede syntyi poliittisen taloustieteen parista. Perinteisen poliittisen taloustieteen tehtävä oli paitsi kuvata hyödykkeiden tuotantoa ja vaihtoa julkisyhteisössä myös esittää poliittinen vaihtoehto yksinvallalle nojaten muun muassa  markkinavaihdon, kapitalistisen tuotantotavan ja yksilöllisen etiikan lähtökohtiin.

Poliittisen talouden tutkimuksen lähtökohtana on ymmärrys taloudesta yhtenä politiikan tarkastelemisen, tekemisen ja esittämisen tapana. Nykyään poliittisen talouden tutkimus viittaa huomattavasti laajempiin tutkimuskohteisiin kuin perinteinen poliittinen taloustiede. Poliittisen talouden tutkimukseen kuuluu nykyään muun muassa talouden instituutioiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittinen analyysi. Poliittinen analyysi voi kohdistua yhteiskunnallisiin taustaoletuksiin ja ideologioihin, poliittisiin päämääriin ja agendoihin, politiikan tekemisen tapoihin tai vaikkapa talouden toimijoiden tuottamistapoihin. Poliittisen talouden tutkimus on aiempaa monitieteellisempää ja aiempaa useampia tutkimusmenetelmiä hyödyntävää. Poliittisen talouden analyyseja nousee sen oman oppiaineen lisäksi niin politiikan tutkimuksen, taloustieteen, poliittisen historian ja taloushistorian, kulttuurintutkimuksen, sosiologian, sosiaalipolitiikan, kauppatieteiden, hallinnon tutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, oikeustieteiden kuin filosofiankin piiristä. Analyysitaso ulottuu globaalilta tasolta kansainvälisen, alueellisten ja kansallisten analyysien kautta paikallisen ja yksilökohtaisen poliittisen talouden tutkimukseen.

Esimerkkinä poliittisen talouden tutkimuksen monimuotoisuudesta toimii Poliittisen talouden tutkimuksen seuran tieteellisen julkaisun eli Poliittinen talous -lehden käsittelemät teemat:

Theory and theory history of political economy
Political starting points and commitments of economics and economic discourses
Cultural and critical political economy
Global and international political economy
Heterodox Economic Research
The institutional change of the economy and its politics
Alternative approaches to economic policy
The position of economic researchers and economic influencers in political decision-making
The social structure of the ”economy” and its actors
The state of political economy and economics research and teaching in Finland

Poliittisen talouden seura perustettiin kesällä 2013 edistämään poliittisen talouden tutkimusta ja opetusta Suomessa. Seuran perustamisen yhteydessä annettu lehdistötiedote valottaa seuran taustoja. Poliittisen talouden tutkimusta, opetusta ja asiantuntemusta löytyy monien tieteenalojen piiristä käytännössä kaikista kotimaisista yliopistoista. Suomalaisissa yliopistoissa ei kuitenkaan ole opetettu poliittista taloutta järjestelmällisesti, eikä poliittisen talouden tutkijoilla ole tähän asti ollut omaa yhteistyöfoorumia. Seuran tarkoituksena on yhdistää alan tutkimuksen ja opetuksen parissa toimivia ihmisiä kansallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä edistää järjestelmällisesti poliittisen talouden alan opetusta ja tutkimusta koko Suomessa. Kuvaus seuran virallisista päämääristä löytyy yhdistyksen säännöistä.

Vieritä ylös