Hallitus 2018

teppo1YTT, dos. Teppo Eskelinen (JY)
puheenjohtaja

Toimin yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Olen pohtinut tutkimustyössäni talouden ja politiikan rajapintoja eri suunnista: olen tutkinut globaalin oikeudenmukaisuuden teoriaa mm köyhyyden, verotuksen ja instituutioiden oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, finanssiriskien politiikkaa, vaihtoehtoisia talousjärjestelmiä, talouden ja demokratian suhdetta sekä austerity-ajan protesteja. Olen myös laajasti kiinnostunut kehityspolitiikasta ja poliittisen talouden klassikoista. Alun perin olen koulutukseltani filosofi, ja olen työskennellyt aiemmin myös itä-Suomen yliopistossa ja apurahalla Aalto-yliopistossa. Olen Itä-Suomen yliopiston dosentti.

KTT Maarit Laihonen (Aalto)
varapuheenjohtaja

Väittelin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta joulukuussa 2016 aiheenani poliittisten päätöksentekoprosessien taloudellistuminen ja niiden julkinen legitimaatio, tutkimuskontekstina viimeisimmät ydinvoimalapäätökset. Jatkan tutkimustyötä kauppakorkeakoulussa filosofian oppiaineessa Suomen Kulttuurirahaston apurahalla keskeisenä aiheenani epäortodoksisten protestiorganisaatioiden arki ja protestien poliittiset taustat. Näiden aiheiden ohella kirjoitan mm. yliopiston uusliberalisoitumisesta. Opetustyötä teen mm. liiketoiminnan etiikan parissa.

Paul Jonker-Hoffrén
YTT Paul Jonker-Hoffrén (TaY)
sihteeri

Väittelin syyskuussa 2012 sosiologiassa Turun yliopistossa, aiheena Paperiliiton edustavuudesta. Vuonna 2012-2014 toimin osa-aikaisena tutkijatohtorina Turku Centre for Labour Studiesissa. Vuonna 2015-2016 olin Turun yliopiston sosiologiassa yliopisto-opettajan sijainen ja tällä hetkellä minulla on Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojekti itsensätyöllistäjien työmarkkinoista. Kiinnostuksiini kuuluu työmarkkinasuhteita, työn sosiologia, kilpailupolitiikka ja EU-talouspolitiikka.

jussismallYTM Jussi Ahokas (ISY) 
rahastonhoitaja
Valmistelen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella. Tarkastelen väitöskirjassani valtiollisen rahan hallinnan ja suomalaisen aluepolitiikan välistä suhdetta. Viime vuosina olen tutkinut myös talouskriisejä, rahapolitiikkaa ja keskuspankkitoimintaa sekä suomalaista talouspolitiikkaa ja sen historiaa. Olen lisäksi toinen jälkikeynesiläisen Raha ja talous -tutkijablogin kirjoittajista.

Tiina Vaittinen (TaY)

Antti Tarvainen (HY)

VARAJÄSENET

Konsta Kotilainen (HY)

Marko Juutinen (TaY)

Paula Rauhala (TaY)

Matti Ylönen (HY)

 

HerranenYTM Olli Herranen (TaY)

Toimin parhaillaan tutkijana Tampereen yliopistossa hankkeessa nimeltä Knowledge about the Economy. Analyzing and Contextualizing the Construction of the Economy in the EU. Hankkeen jälkeen syksyllä 2015 jatkan Suomen valtionhallinnon ja EU:n talouskoordinaation suhdetta tarkastelevaa sosiologian väitöskirjaprojektiani. Lisäksi tutkin julkisen talouden kestävyysvajeen politiikkaa sekä Karl Marxin ja John Maynard Keynesin kapitalismikonseptioita.

Ville-Pekka SorsaDPhil, dos. Ville-Pekka Sorsa (Hanken)  
Toimin johtamisen ja organisaatioiden apulaisprofessorina Hankenilla. Tutkin muun muassa yritysten yhteiskuntavastuun politiikkaa,  eurooppalaisten eläkerahastojen poliittista taloutta sekä arvonluonnin logiikoita suomalaisyrityksissä. Olen väitellyt tohtoriksi talousmaantieteen alalta Oxfordin yliopistosta ja saanut yleisen valtio-opin dosentin arvonimen Helsingin yliopistosta ja sosiaalipolitiikan dosentin arvonimen Turun yliopistosta.