Hallitus 2019

 

VTT Matti Ylönen (HY)
Puheenjohtaja

Väittelin vuonna 2018 maailmanpolitiikan oppiaineesta Helsingin yliopistosta, aiheenani yritykset poliittisina toimijoina. Vuoden 2019 aikana toimin maailmanpolitiikan yliopistolehtorina (HY) ja teen Suomen kulttuurirahaston rahoituksella post doc -tutkimusta siitä, minkälaiseen tietoon pohjautuen suomalaisia 1990- ja 2000-lukujen yhteisöverouudistuksia on tehty.  Suuri osa tutkimuksestani väitöskirjassa ja sen ulkopuolella on käsitellyt yksityisen vallankäytön eri muotoja suomalaisesta konsulttidemokratiasta kehityspolitiikkaan, yritysten verosuunnitteluun ja kansainväliseen veroparatiisitalouteen. Lisäksi olen tutkinut yleisemmin kehitys- ja maailmanpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Yksi väitöskirjani artikkeleista palkittiin vuonna 2016 Yalen yliopiston myöntämällä Amartya Sen -palkinnolla.

Kaisa-200x300

VTT Hanna-Kaisa Hoppania (Ikäinstituutti)
varapuheenjohtaja

Väittelin vuonna 2015 yleisestä valtio-opista Helsingin yliopistosta, aiheena hoivan politiikka.Olen kiinnostunut hoivan ja ikääntymisen kysymyksistä, politiikan teoriasta, demokratiasta ja osallisuudesta. Väitöskirjassani tutkin vanhuspalvelulain säätämistä ja hoivan politisoitumista. Olen myös työskennellyt sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä toimin tutkijana Ikäinstituutissa, Elämänote-ohjelmassa. Vastaan ohjelman arvioinnista ja teen laadullista seurantatutkimusta osallisuudesta ja iäkkäiden kokemuksista, kehittäen samalla uudenlaista kanssatutkimuksen menetelmää.

 

Paul Jonker-Hoffrén YTT Paul Jonker-Hoffrén (TaY)
sihteeri

Väittelin syyskuussa 2012 sosiologiassa Turun yliopistossa, aiheena Paperiliiton edustavuudesta. Vuonna 2012-2014 toimin osa-aikaisena tutkijatohtorina Turku Centre for Labour Studiesissa. Vuonna 2015-2016 olin Turun yliopiston sosiologiassa yliopisto-opettajan sijainen ja tällä hetkellä minulla on Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojekti itsensätyöllistäjien työmarkkinoista. Kiinnostuksiini kuuluu työmarkkinasuhteita, työn sosiologia, kilpailupolitiikka ja EU-talouspolitiikka.

jussismallYTM Jussi Ahokas (ISY) 
rahastonhoitaja
Valmistelen väitöskirjaa Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella. Tarkastelen väitöskirjassani valtiollisen rahan hallinnan ja suomalaisen aluepolitiikan välistä suhdetta. Viime vuosina olen tutkinut myös talouskriisejä, rahapolitiikkaa ja keskuspankkitoimintaa sekä suomalaista talouspolitiikkaa ja sen historiaa. Olen lisäksi toinen jälkikeynesiläisen Raha ja talous -tutkijablogin kirjoittajista.

 

Anna_Elomäki picture

FT Anna Elomäki (TaY)

 

 

 

 

 

s200_tiina.vaittinen

YTT Tiina Vaittinen (TaY / TAPRI)

 

 

 

 

VARAJÄSENET

teppo1YTT, Dos. Teppo Eskelinen (JY)

Toimin yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Olen pohtinut tutkimustyössäni talouden ja politiikan rajapintoja eri suunnista: olen tutkinut globaalin oikeudenmukaisuuden teoriaa mm köyhyyden, verotuksen ja instituutioiden oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, finanssiriskien politiikkaa, vaihtoehtoisia talousjärjestelmiä, talouden ja demokratian suhdetta sekä austerity-ajan protesteja. Olen myös laajasti kiinnostunut kehityspolitiikasta ja poliittisen talouden klassikoista. Alun perin olen koulutukseltani filosofi, ja olen työskennellyt aiemmin myös itä-Suomen yliopistossa ja apurahalla Aalto-yliopistossa. Olen Itä-Suomen yliopiston dosentti.

 

Väitöskirjatutkija Konsta Kotilainen (HY)

KTT Maarit Laihonen (Aalto)

Ville-Pekka Sorsa
DPhil, dos. Ville-Pekka Sorsa (HY)
  

Työskentelen tutkimusjohtajana Helsingin yliopistolla, jossa tehtäviini kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja niiden johtamisen tutkimuksen edistäminen koko yliopistolla. Olen myös Poliittinen talous -lehden tämänhetkinen päätoimittaja.

 

 

Tutkijakollegium 2017 henkilokuvat-22

YTT, Dos. Hanna Ylöstalo (Helsinki Collegium for Advanced Studies)

Toimin yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Nykyinen tutkimusprojektini Missing Plan F – A battle between knowledge, economy and equality in the changing welfare state (2017-2020) tarkastelee tasa-arvopolitiikan muuttuvia ehtoja ja mahdollisuuksia talouskuripolitiikan kontekstissa. Laajempia tutkimusintressejäni ovat valta ja hallinta, talouden ja yhteiskunnan muuttuvat suhteet, tiedon rooli poliittisessa päätöksenteossa, työ ja tasa-arvo. Olen väitellyt sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen ja olen myös sukupuolentutkimuksen dosentti. Olen työskennellyt aiemmin Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Nuorisotutkimusverkostossa. Kotisivu: https://hannaylostalo.wordpress.com/