Viime aikoina rahajärjestelmän poliittisuus on saanut uutta huomiota sekä akateemisessa kirjallisuudessa että kansalaisaktivismin saralla. On yleistyvä ajatus, että raha ei ole ainoastaan neutraali heijastuma vallitsevista tuotannon rakenteista vaan on läpeensä poliittinen kysymys, kuka rahan luomista hallitsee ja minkälaisiin instituutioihin rahajärjestelmä nojaa. Myös pitkittyvä talouskriisi on saanut ihmiset etsimään uusia ratkaisuja eri suunnilta. On hyvin luontevaa, Lue lisää →