På svenska

Välkommen till hemsidan för Sällskapet för studier i politisk ekonomi!

Sällskapet för studier i politisk ekonomi grundades år 2013 med avsikten att främja forskningen och undervisningen i politisk ekonomi i Finland. Sällskapets publikation är Poliittinen talous (Politisk ekonomi). Sällskapet anordnar också seminarier, främjar finländska forskares internationella nätverksbyggande samt bidrar till undervisningen och forskningen i politisk ekonomi vid finländska universitet.

Vi bygger på den svenska hemsidan.

Mer information: ordförande Timo Harjuniemi
timo.harjuniemi at helsinki.fi

Vieritä ylös