Omaisuuden ja omistuksen politiikat -kollokvio Jyväskylässä 2.12.

Omaisuuden ja omistuksen politiikat -kollokvio

 Aika: Keskiviikko 2.12.2015 kello 11-16

Paikka: Jyväskylän yliopisto, sali L 303 (liikuntatieteellinen tiedekunta)

Omaisuuden ja omistuksen politiikat -kollokvio kokoaa yhteiskuntatieteilijöitä keskusteluun omaisuuden ja omistuksen teemojen merkityksestä yhteiskuntatieteissä, politiikan teoriassa sekä poliittisessa aikalaiskeskustelussa. Kollokvion tarkoituksena on pohtia laaja-alaisesti omaisuuden ja omistuksen merkitystä suhteessa politiikkaan. Esityksissä pohditaan yleisesti mm. seuraavia teemoja: Mitä omistamisella ja omaisuudella tarkoitetaan tänään? Miten asioita omistetaan ja mitä kaikkea on mahdollista omistaa? Keille omaisuus kertyy ja missä muodoissa? Minkälaisessa asemassa omaisuus ja omistaminen ovat olleet politiikan teorian klassikoissa eri aikakausina? Onko omaisuuden ja omistuksen käsitteissä, kategorioissa ja käytänteissä tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana?

Kollokvion pohjalta tullaan toimittamaan teemanumero (4-5 referee –artikkelia) Poliittinen talous –lehteen keväällä 2016.

Lisätietoja lehdestä: http://poliittinentalous.fi/ojs/index.php/poltal

Lisätietoja:

Yliopistonopettaja Mikko Jakonen (mikko.p.jakonen [at] jyu.fi)

Tohtorikoulutettava Joel Kaitila (joel.kaitila [at] jyu.fi)

***

Ohjelma ja aikataulu

11.00 Tilaisuuden avaus: Mikko Jakonen & Joel Kaitila

11.15 Lauri Lahikainen: Ympäristöetiikka ja sukupolvien välinen kommunismi

11.45 Ari Nieminen: Yksityistämistä vai sosialismia? Työn tulosten ja työprosessin omistamisen dynamiikasta

12.15 Lounas

13.00 Sakari Hänninen: Yksityisomistus – myytin mahdista

13.45: Hanna Moilanen: Varhaisten työosuuskuntien ja ammattiyhdistysliikkeen välisten suhteiden kehittyminen Suomessa 1900-luvun alussa

14.15 Kahvi

14.30 Anitta Kananen: Omaisuus ja politiikka Kantin poliittisessa ajattelussa

15.00 Mikko Jakonen: Omaisuuden ja politiikan suhde Aristoteleen poliittisessa filosofiassa

15.30 Loppukeskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

Vieritä ylös