Taloustiede episteemisenä yhteisönä ja kamppailu asiantuntijuudesta

Teppo Eskelinen, Paul Jonker-Hoffrén

Tiivistelmä


Artikkelissa tutkitaan taloustiedettä episteemisenä yhteisönä ja tämän episteemisen yhteisön käyttämiä retorisia keinoja rajojensa puolustamiseen. Episteemisen yhteisön teoria korostaa jaettuja metodologisia lähtökohtia ja arvolähtökohtia yhteisöjen koossapitävinä voimina, minkä lisäksi taloustiede on havaittu tutkimuksessa erityisen metodologisesti eristäytyneeksi. Artikkelissa eritellään taloustieteilijöiden episteemisen yhteisön suomalaisessa julkisuudessa käyttämiä retorisia strategioita sosiaalisesta mediasta kerätyn aineiston avulla. Aineistosta erottuvat strategiat ovat epäsymmetrinen näytön vaatiminen, auktoriteetin kieltäminen ja kaksoisstandardi.

Avainsanat


episteemiset yhteisöt; julkisuudet; retoriikka; sosiaalinen media; taloustiede

Koko teksti:

HTML PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.