Call for Papers: Talous ja asiantuntemus -seminaari, Tampere 13.5.2016

Call for Papers

Talous ja asiantuntemus

Järjestäjä: Poliittisen talouden tutkimuksen seura & Tampereen yliopiston tutkijakollegium

Aika: perjantai 13.5.2016 klo 10-18

Poliittisen talouden tutkimuksen seura kutsuu kaikkia poliittisen talouden tutkimuksesta kiinnostuneita osallistumaan seuran jo perinteeksi muodostuneeseen kevätseminaariin. Kevätseminaarin yhteydessä järjestetään myös Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n vuosikokous. Vuoden 2016 kevätseminaari järjestetään Tampereen yliopistolla 13.5. otsikolla Talous ja asiantuntemus.

Seminaarin tarkoituksena on pohtia laajasti asiantuntemuksen ja asiantuntijuuden merkitystä ja asemaa taloudessa ja talouspolitiikassa. Seminaarin tarkoituksena on vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Millaista on taloutta koskeva asiantuntemus? Miten talouden asiantuntemus ja asiantuntijuus rakentuu, miten se eroaa muusta asiantuntemuksesta? Miten ”talous” näyttäytyy erilaisissa asiantuntemuksen ja asiantuntijuuden lajeissa? Millaiset asiantuntijat käyttävät valtaa erilaisissa talouskysymyksissä ja miten? Millainen asema taloustutkijoilla on päätöksenteossa? Millä tavoilla asiantuntijavalta on sukupuolittunutta? Missä mielessä ja missä määrin nykymuotoinen talous rakentuu asiantuntijuuden varaan? Millaista asiantuntijuutta esiintyy esimerkiksi liiketoiminnassa? Millaisia poliittisia ulottuvuuksia talousasiantuntemuksella on?

Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään talouden ja talouspolitiikan asiantuntemuksen luonnetta, asiantuntijavaltaa, taloudellisen asiantuntemuksen ja asiantuntijuuden rakentumista sekä asiantuntijuuden merkitystä talouden instituutioissa. Kannustamme erityisesti samaa aihepiiriä eri tieteenalojen (ml. humanististen tieteiden ja kulttuurintutkimuksen, politiikka-, oikeus- ja sosiaalitieteiden sekä kauppa- ja taloustieteiden) näkökulmista tarkastelevien sekä ennakkoluulottomien ja poikkitieteellisten avausten esittämiseen. Erityisen toivottavia ovat esitykset, jotka tarkastelevat kriittisesti talouden asiantuntijavallan poliittista luonnetta ja merkitystä. Esimerkkejä tällaisista teemoista ovat demokratian ja asiantuntijavallan suhteen ongelmat, asiantuntemuksen rooli politiikkatoimenpiteiden oikeuttamisessa, asiantuntijuuden sukupuolittuminen sekä asiantuntijoiden ja asiantuntijuuksien väliset valta- ja statuskamppailut.

Pyydämme halukkaita esitelmöijiä lähettämään 100-500 sanan mittaisen abstraktin 24.3.2016 mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.h.i.eskelinen@jyu.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa@hanken.fi). Lisätietoja seminaarista saa samoilta henkilöiltä. Toivomme ennen kaikkea suomenkielisiä esitelmiä, mutta esitelmän voi halutessaan pitää myös englanniksi. Seminaariesitelmän pituus on alustavasti 20-25 minuuttia.

Kannustamme kaikkia seminaarin osallistujia kirjoittamaan esitelmänsä pohjalta suomenkielinen tieteellinen artikkeli (alkuperäisartikkeli, katsausartikkeli tai kirja-arvio) Poliittinen talous -lehteen. Pyydämmekin kaikkia abstraktin lähettäviä myös ilmoittamaan, ovatko he kiinnostuneita artikkelin kirjoittamisesta. Lisätietoja lehdestä ja sen artikkelityypeistä löytyy lehden kotisivuilta (www.poliittinentalous.fi/lehti).

Vieritä ylös