Call for Papers: Talouden aika, Turku, 30.5.2014

Talouden aika

Järjestäjät: Poliittisen talouden tutkimuksen seura & Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos

Aika: perjantai 30.5.2014 klo 10-17

Paikka: Uno Harva -sali 499, Publicum, 4. krs (Assistentinkatu 7, Turku)

Poliittisen talouden tutkimuksen seura kutsuu kaikkia poliittisesta taloudesta kiinnostuneita osallistumaan jo perinteeksi muodostuneeseen poliittisen talouden kevätseminaariin. Seminaari jatkaa talouden ilmiöitä monitieteellisesti ja kriittisesti tarkastelevien tilaisuuksien sarjaa. Sarjaan kuuluvat Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa järjestetyt kevätseminaarit Talous ja arvo (2012) ja Pelon taloustiede (2013).

Vuoden 2014 kevätseminaari järjestetään Turun yliopistolla 30.5. otsikolla Talouden aika. Kevätseminaarin jälkeen järjestetään myös Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n vuosikokous.

Seminaarin tarkoituksena on pohtia hyvin laajasti, millä tavalla aika ilmenee taloudessa, talouspuheessa ja taloustutkimuksessa. Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään tavalla tai toisella “talouden aikaa”. Otsikko viittaa niin talouspuheen ja -politiikan hallitsemaan aikakauteen, ihmisten talouden piirissä käyttämän aikaan, taloustieteiden tai talouden toimijoiden aikakäsityksiin kuin taloushistoriaan ja talouden ennustamiseenkin. Seminaariesitelmien mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi ajankäyttö ja ajankäytön kokemus työssä ja kotitalouksissa, aikakäsitykset taloustieteen teorioissa ja metodologioissa, ajan taloudellinen arvo sekä moni muu talouden ja ajan suhdetta käsittelevä aihe.

Kannustamme tulkitsemaan seminaarin teeman laveasti ja runsaasti tieteellistä mielikuvitusta käyttäen. Seminaarissa käsitellään talouden ja ajan kysymyksiä kriittisesti yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista tieteenalojen välisiin rajoihin tai koulukuntiin katsomatta. Esitelmien toivotaan olevan luonteeltaan ennemmin näkökulmiltaan ennakkoluulottomia ja uusia tutkimuskohteita avaavia pohdintoja kuin pitkälti vakiintuneiden tieteellisten keskusteluiden puintia. Esitelmän sopiva pituus on noin 20-25 minuuttia.

Pyydämme halukkaita esitelmöitsijöitä lähettämään 5-500 sanan mittaisen abstraktin 18.4.2014 mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.eskelinen@uef.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa@helsinki.fi). Lisätietoja seminaarista saa samoilta henkilöiltä.

Mikäli riittävän moni seminaarin esitelmöijä on kiinnostunut kirjoittamaan esitelmänsä pohjalta myös tieteellisen artikkelin, voidaan seminaariesitelmät koota Poliittinen talous -lehden symposiumiksi.

Vieritä ylös