Call for Papers: Kestävä talous, Rovaniemi 29.5.2015

Call for Papers

Kestävä talous

Järjestäjä: Poliittisen talouden tutkimuksen seura & Pohjoisen poliittisen talouden tutkimusryhmä / Lapin yliopiston Arktinen keskus

Aika: perjantai 29.5.2015 klo 10-18

Paikka: Lapin yliopisto, Rovaniemi

Poliittisen talouden tutkimuksen seura kutsuu kaikkia poliittisen talouden tutkimuksesta kiinnostuneita osallistumaan seuran jo perinteeksi muodostuneeseen kevätseminaariin. Vuoden 2015 kevätseminaari järjestetään Lapin yliopistolla 29.5. otsikolla Kestävä talous. Kevätseminaarin ohessa järjestetään myös Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n vuosikokous.

Seminaarin tarkoituksena on pohtia laajasti, millä tavalla kestävyys ilmenee taloudessa, talouspuheessa ja talouden tutkimuksessa. Seminaarissa pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin. Mikä tekee taloudesta kestävän? Mitä on taloudellinen kestävyys? Mihin kaikkeen kestävyyden käsitteellä ylipäänsä voidaan viitata ja millaisia eri muotoja ja logiikoita kestävyydellä voi olla? Millainen talous olisi eettisesti, ekologisesti, sosiaalisesti, liiketoiminnallisesti tai/ja poliittisesti kestävä? Entä millaisten asioiden tulisi olla taloudessa kestäviä ja millaisten ei?

Toivomme seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään kestävyyden ideaa, kestävän talouden toimintalogiikkaa ja taloudellisen kestävyyden erilaisia ilmentymiä useiden eri tieteenalojen (mm. sosiaalitieteiden, ympäristötieteiden, politiikkatieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden ja taloustieteiden) näkökulmista. Erityisen toivottavia ovat esitykset, jotka pohtivat kestävyyden käsitteen mielekkyyttä, kestävyyden erilaisia muotoja ja kestävyyden idean implikaatiota nykytaloudelle.

Pyydämme halukkaita esitelmöijiä lähettämään 100-500 sanan mittaisen abstraktin 2.4.2015 mennessä Teppo Eskeliselle (teppo.eskelinen@uef.fi) ja Ville-Pekka Sorsalle (ville-pekka.sorsa@helsinki.fi). Lisätietoja seminaarista saa samoilta henkilöiltä. Toivomme ennen kaikkea suomenkielisiä esitelmiä, mutta esitelmän voi halutessaan pitää myös englanniksi. Seminaariesitelmän pituus on n. 20-25 minuuttia.

Seminaarin pohjalta toimitetaan Poliittinen talous -lehden kestävyyttä käsittelevä erikoisnumero. Pyydämme kaikkia abstraktin lähettäviä ilmoittamaan, haluavatko he kirjoittaa erikoisnumeroon esityksensä pohjalta tieteellisen artikkelin (alkuperäisartikkeli, katsausartikkeli tai kirja-arvio). Varsinaisten artikkeleiden deadline on alustavasti lokakuussa 2015. Lisätietoja lehdestä ja sen artikkelityypeistä löytyy lehden kotisivuilta (www.poliittinentalous.fi/lehti).

Poliittisen talouden tutkimuksen seuralla on käytettävissään jonkin verran rahoitusta seminaarin osallistujien matkakulujen korvaamiseen. Seminaarin osallistujien toivotaan selvittävän mahdollisuudet matkarahoitukseen ensisijaisesti muista lähteistä.

Vieritä ylös